วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวทางอัพ Talent อาชีพ จอมยุทธ (Fencer)แนวทางอัพ Talent อาชีพ จอมยุทธ (Fencer)

Deathblow focus evil bow
Stats
Str 100
Dex 120
Int 20
Con 70
Cha 40Deathblow focus water double blade
Stats
Str 98
Dex 110
Con 90
Cha 40

สายเวท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น